Harald Sætermo

Partner / Advokat

Har du forretningsjuridiske juridiske spørsmål, kan du ta kontakt med advokat Harald Sætermo. Han er også ansvarlig for Forretningsjuridisk tidsskrift.

Advokat Sætermo har over tyve års erfaring som forretningsadvokat, herunder med avtaleforhandlinger- og tvister, selskapsrettslige spørsmål, transaksjoner og tvisteløsning. Han bistår alt fra gründere og private eiere, til børsnoterte internasjonale selskap.

Sætermo har tidligere jobbet i Nordea Bank (advokat 2000-2006), Advokatfirmaet Schjødt (senioradvokat 2007-2012) og som kursleder/sensor ved Juridisk fakultet, Universitetet i Oslo.