Kontantstøtte for bedrifter - kompensasjonsordningen

Publisert 03.04.2020 av Harald Sætermo

Regjeringen har lagt frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Det legges opp til en detaljert regulering gjennom senere forskrift, men hovedtrekkene følger av dagens lovforslag. Ordningen må notifiseres og godkjennes av ESA før den kan iverksettes, men det tas sikte på å få dette raskt på plass slik at utbetalinger kan foretas i løpet av april 2020. Les mer om dette i vår artikkel som du finner her. 

Regjeringen har lagt frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Det legges opp til en detaljert regulering gjennom senere forskrift, men hovedtrekkene følger av dagens lovforslag. Ordningen må notifiseres og godkjennes av ESA før den kan iverksettes, men det tas sikte på å få dette raskt på plass slik at utbetalinger kan foretas i løpet av april 2020. Les mer om dette i vår artikkel som du finner her

 

 

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.