Våre advokater deler sin kunnskap:

M & A / Selskapsrett

11.05.2022

Åpenhetsloven

Les mer
09.11.2020

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

Les mer
02.11.2020

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer

Finansiering

09.11.2020

Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld (gjeldsemisjon)

Les mer

Kontraktsrett

06.11.2020

Nei, muntlige avtaler er ikke like bindende som skriftlige

Les mer
10.11.2020

Hva er en intensjonsavtale?

Les mer
10.11.2020

Prisjustering i kontrakter

Les mer

Restrukturering & insolvens

15.10.2020

Hva er en konkurs ? En innføring i de norske konkursreglene

Les mer
16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Les mer

Tvisteløsning

10.11.2020

3 tips for å lykkes i forliksrådet

Les mer
10.11.2020

Søksmålsvarsel - Hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Les mer
15.10.2020

Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

Les mer

Utvalgte artikler

06.11.2020

Nei, muntlige avtaler er ikke like bindende som skriftlige

Mange kan læresetningen om at muntlige avtaler er …

Les mer
10.11.2020

3 tips for å lykkes i forliksrådet

I tvister om formuesverdier er forliksrådet ofte d…

Les mer
02.11.2020

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: