Våre advokater deler sin kunnskap:

M & A / Selskapsrett

29.02.2024

Åpenhetsloven – dos and don’ts i 2024

Les mer
05.03.2023

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

Les mer
05.01.2024

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer

Finansiering

04.03.2023

Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld (gjeldsemisjon)

Les mer

Kontraktsrett

05.03.2023

Nei, muntlige avtaler er ikke like bindende som skriftlige

Les mer
03.03.2023

Hva er en intensjonsavtale?

Les mer
04.03.2023

Prisjustering i kontrakter

Les mer

Restrukturering & insolvens

04.03.2023

Hva er en konkurs ? En innføring i de norske konkursreglene

Les mer
16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Les mer

Tvisteløsning

21.01.2024

3 tips for å lykkes i forliksrådet

Les mer
23.01.2024

Søksmålsvarsel - Hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Les mer
25.01.2024

Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

Les mer

Utvalgte artikler

29.02.2024

Åpenhetsloven – dos and don’ts i 2024

Åpenhetsloven har rukket å bli kjent for mange, sæ…

Les mer
05.01.2024

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer
05.03.2023

Nei, muntlige avtaler er ikke like bindende som skriftlige

Mange kan læresetningen om at muntlige avtaler er …

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: