Om Forretningsjuridisk.no

Forretningsjuridisk Tidsskrift er en publikasjon fra Rime Advokatfirma DA. Vi arbeider mye med forretningsjuridiske spørsmål, og opplever at stadig mer kompliserte og omfattende reguleringer er vanskelige å håndtere for næringslivet. I denne publikasjonen har vi samlet artikler om tema vi mener er praktisk viktige, det være seg innføringer, oppdateringer på dagsaktuelle tema, eller enkle tips. Artiklene retter seg mot ikke-jurister, og vi har ønsket at det vi skriver skal være praktisk vinklet. Vårt ønske er videre at artiklene kan være til nytte for de som blir berørt av eller har interesse for regelverket.

Generelle artikler slik som de vi publiserer i tidsskriftet kan imidlertid aldri være eller erstatte juridisk rådgivning, og det kan være at informasjon publisert her ikke kommer til anvendelse i en konkret faktisk eller juridisk situasjon. Trenger du juridisk rådgivning, anbefaler vi at du tar kontakt med forfatterne av artiklene for videre bistand.

Om Rime Advokatfirma DA

Mer enn 50 års historie
Rime Advokatfirma DA har sin opprinnelse i 1964 da Høyesterettsadvokat Finn Rime etablerte egen praksis i Oslo. Siden den gang har vi vært en tydelig og respektert aktør i advokatkretser. I dag er vi en moderne kunnskapsbedrift som leverer førsteklasses juridiske tjenester til næringslivet. Historien vår representerer likevel en betydelig erfaring med norsk næringsliv, en erfaring vi bygger videre på i dag i vårt arbeid for å løse klientens utfordringer på best mulig måte. Vår tradisjon gjenspeiles også i vår firmakultur, med fokus på faglig dyktighet, skikkelighet og å sette klientens interesser i fokus.

Norges største på konkurs
Vi har alltid hatt en sterk posisjon innen håndtering av konkursbo. I 2019 mottok og håndterte vi ca 160 nye konkurs- og eller tvangsavviklingsbo. Med det er vi sannsynligvis det advokatfirmaet i Norge som håndterer flest konkursbo.

LAW – Rime eksklusivt norsk medlem
Lawyers Associated Worldwide (LAW) er et verdensomspennende nettverk av uavhengige advokatfirmaer som har over 100 medlemsfirmaer lokalisert i mer enn 50 land, og representerer med det en global ressurs på over 4 000 individuelle advokater. Rime er tatt opp som eksklusivt norsk medlem i LAW, og gjennom LAW kan vi raskt og kostnadseffektivt tilby førsteklasses juridisk bistand i alle viktige land og sentrale byer.

Forretningsjus – bredde og spisskompetanse
Vi har en erfaren partnergruppe og flinke ansatte advokater. Hver advokat har sin spisskompetanse og spesialisering. Til sammen dekker vår kompetanse de sentrale forretningsjuridiske områder. I tillegg har vi gode forbindelser på områder og fagfelt som vi ikke selv betjener.

Klienter som er ledende i sin bransje
Vi er stolte av å være valgt som samarbeidspartner av bedrifter som selv er ledende innenfor sin bransje, både i Norge og internasjonalt. Flere av disse relasjonene strekker seg mange år tilbake. Vi tar det som en bekreftelse på at våre tjenester svarer til forventningene og at klientene hegner om relasjonen.