10.11.2020

Hva er en intensjonsavtale?

En intensjonsavtale er en avtale mellom to eller f…

Les mer
10.11.2020

Prisjustering i kontrakter

Forutsetningene for prisingen i en kontrakt kan of…

Les mer
10.11.2020

Antesipert mislighold - forventet mislighold

Utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at det m√• …

Les mer
10.11.2020

Insolvent kontraktsmotpart – hva kan du gjøre?

De fleste bedrifter vil oppleve at en kontraktsmot…

Les mer
09.11.2020

Passivitet - tap av rettigheter og krav ved passivitet

Det finnes en rekke lovregler og rettslige prinsip…

Les mer
06.11.2020

Nei, muntlige avtaler er ikke like bindende som skriftlige

Mange kan l√¶resetningen om at muntlige avtaler er …

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: