Ansvar:
Materialet publisert i Forretningsjuridisk Tidsskrift (forretningsjuridisk.no) er ufullstendig og tar ikke for seg alle forhold som kan være relevante ved løsning av juridiske spørsmål. Ingenting på nettstedet skal betraktes som juridisk eller annen form for rådgivning, og brukere henvises til å søke individuell juridisk bistand. Tilgang til og nedlasting av informasjon fra nettstedet etablerer på ingen måte noen klientforhold til Rime Advokatfirma DA eller noen av dets advokater. Rime Advokatfirma DA og dets advokater fraskriver seg ansvaret for informasjon som skulle vise seg å være mangelfull eller uriktig.

Copyright:
Med mindre annet er uttrykkelig erklært så er all tekst, fotoer og annet materiale på Forretningsjuridisk Tidsskrift (forretningsjuridisk.no) underlagt kopirettsbeskyttelse. Alt materiale som er publisert på disse sidene kan ikke brukes, kopieres, reproduseres, vises eller overføres i hvilken som helst form eller måte uten skriftlig tillatelse fra Rime Advokatfirma DA. Det er imidlertid tillatt å sitere fra Forretningsjuridisk Tidsskrift (forretningsjuridisk.no), forutsatt at det henvises til kilden Forretningsjuridisk Tidsskrift (forretningsjuridisk.no).

Nyhetsbrev:
Rime Advokatfirma DA publiserer nyhetsbrev gjennom Forretningsjuridisk Tidsskrift (forretningsjuridisk.no). Disse nyhetsbrevene tar for seg juridiske endringer eller utviklingstrekk som vi mener det er nyttig å informere våre forbindelser om. Nyhetsbrevene er underlagt samme ansvars og copyright beskyttelse som nettstedet for øvrig.