29.02.2024

Åpenhetsloven – dos and don’ts i 2024

Åpenhetsloven har rukket å bli kjent for mange, sæ…

Les mer
26.01.2024

Inhabilitet for styremedlemmer

Styret i et aksjeselskap skal virke for selskapets…

Les mer
25.01.2024

Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relati…

Les mer
25.01.2024

Hva er saklig grunn for å nekte samtykke til aksjeerverv?

Aksjeloven av 1997 krever som et utgangspunkt styr…

Les mer
05.01.2024

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer
05.03.2023

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

I henhold til aksjelovene § 3-4 skal et aksjeselsk…

Les mer
04.03.2023

Kjøp og salg av aksjer, selskap og virksomhet - objektive vs subjektive garantier

Transaksjonsavtaler knyttet til salg av selskap el…

Les mer
04.03.2023

Joint venture – fellesforetak

To eller flere parter kan være tjent med å opptre …

Les mer
03.03.2023

Due diligence – bør man gjennomføre due diligence?

Due diligence kan man i denne sammenheng definere …

Les mer
03.03.2023

Hvem har forkjøpsrett til aksjer som skifter eier?

Aksjeloven har regler om forkjøpsrett til aksjer s…

Les mer
03.03.2023

Forenklet generalforsamling i aksjeselskap

Generalforsamling i aksjeselskap avholdes normalt …

Les mer
03.03.2023

Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along)

Dersom et unotert aksjeselskap har flere aksjonære…

Les mer
03.03.2023

Fusjon av aksjeselskap

Med fusjon menes en sammenslåing av selskap. Fokus…

Les mer
09.02.2023

Åpenhetsloven 2023

Åpenhetsloven er en norsk lov som pålegger større …

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: