11.05.2022

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som pålegger større …

Les mer
10.11.2020

Kjøp og salg av aksjer, selskap og virksomhet - objektive vs subjektive garantier

Transaksjonsavtaler knyttet til salg av selskap el…

Les mer
09.11.2020

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

I henhold til aksjelovene § 3-4 skal et aksjeselsk…

Les mer
09.11.2020

Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along)

Dersom et unotert aksjeselskap har flere aksjonære…

Les mer
09.11.2020

Joint venture – fellesforetak

To eller flere parter kan være tjent med å opptre …

Les mer
09.11.2020

Fusjon av aksjeselskap

Med fusjon menes en sammenslåing av selskap. Fokus…

Les mer
06.11.2020

Forenklet generalforsamling i aksjeselskap

Generalforsamling i aksjeselskap avholdes normalt …

Les mer
02.11.2020

Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relati…

Les mer
02.11.2020

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer
02.11.2020

Hva er saklig grunn for å nekte samtykke til aksjeerverv?

Aksjeloven av 1997 krever som et utgangspunkt styr…

Les mer
02.11.2020

Due diligence – bør man gjennomføre due diligence?

Due diligence kan man i denne sammenheng definere …

Les mer
02.11.2020

Hvem har forkjøpsrett til aksjer som skifter eier?

Aksjeloven har regler om forkjøpsrett til aksjer s…

Les mer
15.10.2020

Inhabilitet for styremedlemmer

Styret i et aksjeselskap skal virke for selskapets…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: