Joint venture – fellesforetak

Publisert 04.03.2023 av Harald Sætermo

To eller flere parter kan være tjent med å opptre i fellesskap i markedet gjennom et avtalt samarbeid eller ved å etablere et selskap som ivaretar samarbeidet. De bør da vurdere å etablere et joint venture, eller fellesforetak om man vil bruke det norske begrepet.

To eller flere parter kan være tjent med å opptre i fellesskap i markedet gjennom et avtalt samarbeid eller ved å etablere et selskap som ivaretar samarbeidet. De bør da vurdere å etablere et joint venture, eller fellesforetak om man vil bruke det norske begrepet.

Hva er et joint venture / fellesforetak?
I denne artikkelen ser vi nærmere på tilfellene der samarbeidet organiseres i et selskap. Et «joint venture» eller «fellesforetak» er kort fortalt et økonomisk samarbeid som utøves gjennom selskapet som er etablert av samarbeidets parter. Samarbeidet kan være etablert med sikte på et særskilt prosjekt eller et mer langvarig samarbeid. Partene driver vanligvis virksomhet innenfor området, men en eller flere av partene kan også være en finansiell partner som skal sørge for kapitaltilførsel.

Hvorfor etablere joint venture / fellesforetak?
Det er mange grunner til at joint ventures eller fellesforetak blir etablert. En grunntanke er at partene på denne måten kan samle hele eller deler av virksomheten eller ressursene til partene i et felles tilbud. Partene kan i fellesskap tilby et bredere spekter av tjenester eller ytelser, kapasiteten blir større, kostnadene og risiko kan fordeles på flere, og man kan kvalifisere til større og mer kompliserte oppdrag. Et joint venture eller fellesforetak kan også etableres for å være en felles kjøper eller budgiver i en prosess (oppkjøpskonsortium). I mange tilfeller kan et joint venture tre i stedet for et oppkjøp av et eller flere av de deltakende selskapene, og partene kan overføre deler av sin eksisterende virksomhet inn i fellesforetaket ved virksomhetsoverdragelse.

Hvordan etablere joint venture/fellesforetak?
Joint ventures/fellesforetak etableres ofte som aksjeselskap hvor samarbeidets parter eier aksjer i selskapet. Men andre selskapsformer som ansvarlig selskap og kommandittselskap kan gitt omstendighetene være å foretrekke. For de som ikke ønsker å etablere et selskap, men regulere samarbeidet ved avtale, er det viktig å merke seg at et kontraktsmessig samarbeid som ikke er formalisert i et selskap kan i realiteten bli ansett for å være et ansvarlig selskap både skattemessig og regnskapsmessig.

Det bør lages en avtale som regulerer joint venture’et eller fellesforetaket. Når samarbeidet etableres i et aksjeselskap, kan samarbeidet reguleres gjennom en aksjonæravtale som blir en overbygning for samarbeidet. Avtalen vil ha en høy detaljgrad, med regulering av forhold som kapitaltilførsel, utbyttepolitikk, leveranser til eller gjennom selskapet fra dets partnere, personell og ansatte, forvaltning, disposisjoner, mv. Selskapet må ha en ledelse, og det må avtales hvordan den skal settes sammen. Situasjonen med endringer på eiersiden og avvikling må også inn i en slik avtale.

I tillegg må vedtektene i fellesforetaket tilpasses til det samarbeid som skal skje gjennom foretaket. Man vil særlig ønske å regulere adgangen til å omsette aksjer i selskapet og partenes forkjøpsrett.

Ved oppsett av et fellesforetak må man også vurdere om det er konkurranserettslige skranker som må tas i betraktning.

Behov for advokatbistand innen selskapsrett?

Det er gjennom selskapene det meste av all næringsvirksomhet organiseres, og for å få suksess med virksomheten må man kjenne selskapsretten. Fra etablering av gründerselskap og valg av selskapsform, via organisering av forholdet mellom eierne og den daglige driften, til bistand til internasjonale konserner – vi hjelper deg å sikre interessene og verdiene dine slik at du lykkes med virksomheten din.

Vi i Rime har lang og bred erfaring fra alle typer selskapsrettslig bistand, og vi hjelper og er med deg i alle faser og alle nivåer i bedriften din. Dersom du har spørsmål til artikkelen eller ønsker bistand i forhold til joint ventures eller selskapsrettslige forhold, kan du kontakte forfatteren.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

25.01.2024

Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relati…

Les mer
05.01.2024

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer
03.03.2023

Due diligence – bør man gjennomføre due diligence?

Due diligence kan man i denne sammenheng definere …

Les mer