04.03.2023

Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld (gjeldsemisjon)

Aksjekapitalen kan ikke bare økes ved kontantinnsk…

Les mer
03.04.2020

Kontantstøtte for bedrifter - kompensasjonsordningen

Regjeringen har lagt frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Det legges opp til en detaljert regulering gjennom senere forskrift, men hovedtrekken…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: