Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

Publisert 25.01.2024 av Harald Sætermo

Ved innstilling i forliksrådet løper det ikke en ett års frist for å ta ut søksmål for domstolene.

De fleste er godt kjent med foreldelsesreglene og at en måte å avbryte disse er å sende inn en forliksklage etter først å ha sendt et søksmålsvarsel. Men det eksisterer også en rekke søksmålsfrister, det vil si særskilte frister for å ta ut søksmål som fremgår av spesiallovene og som kommer i tillegg til foreldelsesfristene. Eksempelvis inneholder både aksjeloven, husleieloven og arbeidsmiljøloven søksmålsfrister.

Også søksmålsfristene avbrytes av forliksklage jf. tvisteloven § 18-3, men dersom forliksrådet innstiller behandlingen hvis det ikke kommer til forlik er det grunn til å være oppmerksom. Tidligere var det slik at søksmålsfristen ble ansett avbrutt i ett år fra innstillingen fra forliksrådet. Dette er tilsvarende den løsning som gjaldt og fremdeles gjelder for foreldelsesfrister. Høyesterett har imidlertid slått fast i en kjennelse at det for søksmålsfristene ikke løper en ett års frist etter innstilling fra forliksrådet. Dette bør ikke bare tas i betraktning i forhold til lovbestemte søksmålsfrister, men også om det er søksmålsfrister i kontrakter e l utferdiget mellom partene.

Vi minner også på om at dersom et søksmål avvises eller på annen måte ender uten dom, så kan den fristavbrytende effekten av søksmålet bortfalle helt. I visse tilfeller kan man reparere en slik avvisning el. ved å reise nytt søksmål innen nærmere angitte frister.

 

Rime har erfarne advokater som kan håndtere den for deg. Hos oss får du og bedriften din bistand som omfatter alle typer tvistesaker for ordinære domstoler, voldgiftsdomstoler og klageorganer. I tillegg bistår vi deg i forhandlinger, og i rettslig og utenrettslig mekling.

Advokatene våre er faglig sterke når det gjelder tvisteløsning, og med god forretningsmessig forståelse oppnår vi regelmessig gode resultater for kundene våre – vi vil gjerne oppnå gode resultater for deg også.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Utvalgte artikler

24.01.2024

Kan NUF’er være part i rettssak i Norge?

For å kunne saksøke eller bli saksøkt i Norge må m…

Les mer
23.01.2024

Søksmålsvarsel - Hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Alle som blir part i en juridisk konflikt kan oppl…

Les mer
26.01.2024

Arrest og midlertidig forføyning med samtidig pådømmelse av hovedkrav – hurtigprosess i norske domstoler

Den ordinære prosessen for å få pådømt et krav med…

Les mer
21.01.2024

3 tips for å lykkes i forliksrådet

I tvister om formuesverdier er forliksrådet ofte d…

Les mer
03.03.2023

Midlertidig sikring av pengekrav - Arrest

Det at man har et pengekrav mot en skyldner er til…

Les mer
26.01.2024

Direkte tvangsinndrivelse av ubetalt faktura (uimotsagt pengekrav)

Som kreditor kan den ordinære inndrivelsesprosesse…

Les mer