Direkte tvangsinndrivelse av ubetalt faktura (uimotsagt pengekrav)

Publisert 26.01.2024 av Harald Sætermo

Som kreditor kan den ordinære inndrivelsesprosessen av pengekrav som ikke betales fremstå som tidkrevende og omstendelig. Det mange ikke vet er at kreditor i stedet kan gå direkte på tvangsinndrivelse når fakturaen ikke blir betalt.

Historisk måtte man ha dom for kravet sitt, et eksigibelt gjeldsbrev eller andre særskilte dokument for å kunne begjære utlegg hos skyldneren. Utlegg innebærer som kjent at det etableres pant i skyldnerens eiendeler eller trekk i lønn. Men dette ble vesentlig forenklet for noen år tilbake da det ble åpnet for at man som kreditor i praksis kan begjære utlegg basert på en ubetalt faktura som er sendt til skyldneren.

Det kreves at kravet (fakturaen) er fremsatt skriftlig, og i denne sammenheng likestilles ikke elektroniske fremsatte krav – eksempelvis en e-faktura. I praksis vil et slikt skriftlig krav være en faktura for leverte varer eller tjenester, men det kan også være en betalingsoppfordring.

Av det skriftlige kravet må det fremgå kravets grunnlag, med andre ord må det være en grov angivelse av de ytelser kravet knytter seg til, hvem som har levert ytelsene, dato, mv. I tillegg må beløpet fremgå, dvs størrelsen på kravet, og dette vil sette en øvre grense for det kravet som kan tvangsinndrives.

Det skriftlige kravet må være sendt til skyldneren på en slik måte at det har vært mulig for skyldneren til å ta stilling til kravet og eventuelt imøtegå det. Kravet må eksempelvis være sendt til en adresse som skyldneren bor på.

Det kreves videre at skyldneren ikke bestrider kravet. Dersom kravet bestrides, må det bringes inn for forliksrådet eller domstolene for avgjørelse.

Etter at et krav som angitt ovenfor er sendt, må det også sendes et såkalt § 4-18 varsel som varsler om at tvangsinndrivelse iverksettes. Saken sendes deretter til namsmannen for at denne skal kunne gjennomføre utleggsforretningen.

Bistand inndrivelse og tvisteløsning

Vi håndterer til enhver tid inndrivelsessaker og tvisteløsningssaker for våre klienter, og har gode erfaringer med tvangsinndrivelse av krav som ikke blir betalt. Våre klienter spenner fra norske og internasjonale selskap, via organisasjoner og offentlige parter til privatpersoner. Dersom du har spørsmål til artikkelen eller ønsker rådgivning om tvisteløsning eller midlertidig sikring, kan du kontakte forfatteren.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: