Arrest og midlertidig forføyning med samtidig pådømmelse av hovedkrav – hurtigprosess i norske domstoler

Publisert 26.01.2024 av Harald Sætermo

Den ordinære prosessen for å få pådømt et krav med varsler, forliksklage, stevning og hovedforhandling – tar vanligvis måneder og kanskje år. Det kan være lenge å vente for partene. I så fall bør man vurdere om man kan bruke reglene som åpner for en hurtig prosess og avgjørelse.

Den ordinære prosessen for å få pådømt et krav med varsler, forliksklage, stevning og hovedforhandling – tar vanligvis måneder og kanskje år. Det kan være lenge å vente for partene. I så fall bør man vurdere om man kan bruke reglene som åpner for en hurtig prosess og avgjørelse.

Tvisteloven (2005/90) har nemlig åpnet for at man i saker om midlertidig sikring (arrest og midlertidig forføyninger) også kan kreve hovedkravet pådømt. Situasjonen i en sak om midlertidig sikring er jo at saksøkeren må bevise at denne har et krav, og lovgiver har da åpnet for at domstolen like gjerne kan ta stiling til realitetene i saken. Saksøkeren har et åpenbart behov for å få pådømt sitt krav, men også saksøkte kan be om at retten tar stilling til realiteten.

Kravene for å tillate samtidig pådømmelse av hovedkravet er at:

  1. Hovedkravet forsvarlig kan avgjøres samtidig med begjæringen om midlertidig sikring;
  2. pådømmelsen ikke vil forsinke avgjørelsen av den midlertidige sikringen; og
  3. pådømmelse av hovedkravet ikke nødvendiggjør annen saksforberedelse.

Det er retten som beslutter om en samtidig pådømmelse av hovedkravet skal tillates. Ved en slik beslutning vil det nok også hensyntas at saksbehandlingsreglene er mer summariske enn de er ved en ordinær prosess, og egner seg best ved enkle krav.

Dersom hovedkravet er tillatt pådømt, men likevel ikke kommer til pådømmelse i saken om midlertidig sikring, kan den som begjærer pådømmelse på nærmere vilkår kreve hovedkravet avgjort i egen sak. Retten kan også bestemme at hovedkravet skal avgjøres av en annen domstol, dersom kravet hører hjemme hos denne.

Står du i en tvisteprosess eller inndrivelsessak?

Rime har erfarne advokater som kan håndtere den for deg. Advokatene våre er faglig sterke når det gjelder tvisteløsning og inndrivelse, og med god forretningsmessig forståelse oppnår vi regelmessig gode resultater for kundene våre – vi vil gjerne oppnå gode resultater for deg også.

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

23.01.2024

Søksmålsvarsel - Hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Alle som blir part i en juridisk konflikt kan oppl…

Les mer
21.01.2024

3 tips for å lykkes i forliksrådet

I tvister om formuesverdier er forliksrådet ofte d…

Les mer
03.03.2023

Midlertidig sikring av pengekrav - Arrest

Det at man har et pengekrav mot en skyldner er til…

Les mer
26.01.2024

Direkte tvangsinndrivelse av ubetalt faktura (uimotsagt pengekrav)

Som kreditor kan den ordinære inndrivelsesprosesse…

Les mer