Rekonstruksjonsloven

Publisert 16.04.2020 av Harald Sætermo

Regjeringen la 17.04.2020 frem forslag til en ny rekonstruksjonslov (midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av koronaviruset (Covid-19)) i Prop. 75 L (2019-2020). Loven vil midlertidig erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling, og innebærer en omfattende endring av gjeldende regler. Les vår artikkel om loven her.

Regjeringen la 17.04.2020 frem forslag til en ny rekonstruksjonslov (midlertidig lov om rekonstruksjon for å avhjelpe økonomiske problemer som følge av koronaviruset (Covid-19)) i Prop. 75 L (2019-2020). Loven vil midlertidig erstatte konkurslovens regler om gjeldsforhandling, og innebærer en omfattende endring av gjeldende regler. Les vår artikkel om rekonstruksjonsloven her: https://finansjuridisk.no/artikler/rekonstruksjonsloven/

Alle artikler er underlagt våre copyright- og ansvarsbestemmelser, som kan leses her.

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss:

Utvalgte artikler

04.03.2023

Hva er en konkurs ? En innføring i de norske konkursreglene

Konkurs er en form for felles gjeldsforfølgning av…

Les mer