04.03.2023

Joint venture – fellesforetak

To eller flere parter kan være tjent med å opptre …

Les mer
04.03.2023

Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld (gjeldsemisjon)

Aksjekapitalen kan ikke bare økes ved kontantinnsk…

Les mer
04.03.2023

Prisjustering i kontrakter

Forutsetningene for prisingen i en kontrakt kan of…

Les mer
04.03.2023

Hva er en konkurs ? En innføring i de norske konkursreglene

Konkurs er en form for felles gjeldsforfølgning av…

Les mer
03.03.2023

Kan NUF’er være part i rettssak i Norge?

For å kunne saksøke eller bli saksøkt i Norge må m…

Les mer
03.03.2023

3 tips for å lykkes i forliksrådet

I tvister om formuesverdier er forliksrådet ofte d…

Les mer
03.03.2023

Inhabilitet for styremedlemmer

Styret i et aksjeselskap skal virke for selskapets…

Les mer
03.03.2023

Due diligence – bør man gjennomføre due diligence?

Due diligence kan man i denne sammenheng definere …

Les mer
03.03.2023

Hvem har forkjøpsrett til aksjer som skifter eier?

Aksjeloven har regler om forkjøpsrett til aksjer s…

Les mer
03.03.2023

Forenklet generalforsamling i aksjeselskap

Generalforsamling i aksjeselskap avholdes normalt …

Les mer
03.03.2023

Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along)

Dersom et unotert aksjeselskap har flere aksjonære…

Les mer
03.03.2023

Fusjon av aksjeselskap

Med fusjon menes en sammenslåing av selskap. Fokus…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: