09.11.2020

Medsalgsrett og medsalgsplikt (tag-along og drag-along)

Dersom et unotert aksjeselskap har flere aksjonære…

Les mer
09.11.2020

Joint venture – fellesforetak

To eller flere parter kan være tjent med å opptre …

Les mer
09.11.2020

Fusjon av aksjeselskap

Med fusjon menes en sammenslåing av selskap. Fokus…

Les mer
09.11.2020

Kapitalforhøyelse ved konvertering av gjeld (gjeldsemisjon)

Aksjekapitalen kan ikke bare økes ved kontantinnsk…

Les mer
09.11.2020

Passivitet - tap av rettigheter og krav ved passivitet

Det finnes en rekke lovregler og rettslige prinsip…

Les mer
06.11.2020

Forenklet generalforsamling i aksjeselskap

Generalforsamling i aksjeselskap avholdes normalt …

Les mer
06.11.2020

Nei, muntlige avtaler er ikke like bindende som skriftlige

Mange kan læresetningen om at muntlige avtaler er …

Les mer
02.11.2020

Vedtekter i aksjeselskap – hva bør man tenke på?

De fleste som stifter aksjeselskap benytter relati…

Les mer
02.11.2020

Aksjonæravtale: Hva bør en aksjonæravtale inneholde?

Les mer
02.11.2020

Hva er saklig grunn for å nekte samtykke til aksjeerverv?

Aksjeloven av 1997 krever som et utgangspunkt styr…

Les mer
02.11.2020

Due diligence – bør man gjennomføre due diligence?

Due diligence kan man i denne sammenheng definere …

Les mer
02.11.2020

Hvem har forkjøpsrett til aksjer som skifter eier?

Aksjeloven har regler om forkjøpsrett til aksjer s…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: