15.10.2020

Pass på søksmålsfristene hvis forliksrådet innstiller behandlingen!

Ved innstilling i forliksrådet løper det ikke en e…

Les mer
15.10.2020

Inhabilitet for styremedlemmer

Styret i et aksjeselskap skal virke for selskapets…

Les mer
15.10.2020

Hva er en konkurs ? En innføring i de norske konkursreglene

Konkurs er en form for felles gjeldsforfølgning av…

Les mer
03.04.2020

Kontantstøtte for bedrifter - kompensasjonsordningen

Regjeringen har lagt frem forslag til lov om midlertidig tilskuddsordning for bedrifter med stort omsetningsfall som følge av utbruddet av koronaviruset (Covid-19). Det legges opp til en detaljert regulering gjennom senere forskrift, men hovedtrekken…

Les mer
12.04.2015

Kan NUF’er være part i rettssak i Norge?

For å kunne saksøke eller bli saksøkt i Norge må m…

Les mer
16.04.2020

Rekonstruksjonsloven

Regjeringen la 17.04.2020 frem forslag til en ny r…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: