11.05.2022

Åpenhetsloven

Åpenhetsloven er en norsk lov som pålegger større …

Les mer
10.11.2020

Søksmålsvarsel - Hva innebærer det og hvordan bør man håndtere det?

Alle som blir part i en juridisk konflikt kan oppl…

Les mer
10.11.2020

3 tips for å lykkes i forliksrådet

I tvister om formuesverdier er forliksrådet ofte d…

Les mer
10.11.2020

Arrest og midlertidig forføyning med samtidig pådømmelse av hovedkrav – hurtigprosess i norske domstoler

Den ordinære prosessen for å få pådømt et krav med…

Les mer
10.11.2020

Kjøp og salg av aksjer, selskap og virksomhet - objektive vs subjektive garantier

Transaksjonsavtaler knyttet til salg av selskap el…

Les mer
10.11.2020

Hva er en intensjonsavtale?

En intensjonsavtale er en avtale mellom to eller f…

Les mer
10.11.2020

Prisjustering i kontrakter

Forutsetningene for prisingen i en kontrakt kan of…

Les mer
10.11.2020

Antesipert mislighold - forventet mislighold

Utgangspunktet i norsk kontraktsrett er at det må …

Les mer
10.11.2020

Insolvent kontraktsmotpart – hva kan du gjøre?

De fleste bedrifter vil oppleve at en kontraktsmot…

Les mer
10.11.2020

Midlertidig sikring av pengekrav - Arrest

Det at man har et pengekrav mot en skyldner er til…

Les mer
09.11.2020

Direkte tvangsinndrivelse av ubetalt faktura (uimotsagt pengekrav)

Som kreditor kan den ordinære inndrivelsesprosesse…

Les mer
09.11.2020

Kravet til forsvarlig egenkapital og likviditet i aksjeselskap

I henhold til aksjelovene § 3-4 skal et aksjeselsk…

Les mer

Vi er advokater for norske og internasjonale næringslivsaktører. Har du spørsmål til noe som er skrevet her, ta gjerne kontakt med oss: